Ovufriend

Niepłodność w firmie część 2 – Jak pomóc pracownikom w radzeniu sobie z niepłodnością by zmniejszyć ich stres i zwiększyć produktywność?

Starania o dziecko to sfera bardzo osobista.

Niepowodzenia starań, leczenie, diagnoza niepłodności to tematy tabu.

Pracownik najczęściej w miejscu pracy jest sam ze swoimi przeżyciami i emocjami.

Chociaż… ten aspekt na szczęście powoli się zmienia.

W przestrzeni publicznej coraz więcej par przyznaje się do problemów z zajściem w ciążę. Do emocji związanych z czekaniem na dziecko.

Daje to odwagę innym do mówienia o swoich wyzwaniach towarzyszących niepłodności.

Osoby starające się o dziecko wychodzą z ukrycia i zaczynają mówić o tym, z czym sobie nie radzą. I jakiego wsparcia i pomocy potrzebują.

Ma to też drugą dobrą stronę – społeczeństwo uczy się, że są wśród nas osoby cierpiące w samotności z powodu niemożności posiadania dzieci. Uczy się, że bezdzietność to nie fanaberia a poważne społeczne wyzwanie.

Zaczyna rozumieć, że potrzebna jest realna pomoc i wsparcie.

I w tym miejscu pojawia się ważne wyzwanie dla pracodawców:

Udzielenie wsparcia i pomocy swoim pracownikom, których doświadczyła niepłodność.

Jak to zrobić?

Jakie działania podjąć mając na uwadze fakt, jak trudny i intymny to temat?

Jest kilka rozwiązań!

Czy pracodawca może pomóc pracownikom, którzy cierpią z powodu niepłodności?

Tak.

Według mnie działania pracodawcy w tym zakresie to idealny przykład na praktyczne zastosowanie CSR – biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Z racji na specyfikę niepłodności, choroby intymnej, wokół której sami niepłodni tworzą temat tabu jest to trudne i wymaga od pracodawcy dużej dawki delikatności, empatii i taktu.

Trudno pomagać, jeśli nie wiemy, kto tej pomocy potrzebuje.

Na szczęście coraz więcej o chorobie jaką jest niepłodność mówi się w przestrzeni publicznej. Tabu zaczyna być przełamywane.

Od tego, czy w twojej firmie też tak będzie w dużej mierze zależy od kultury organizacyjnej firmy, wartości, poczucia bezpieczeństwa pracowników.

Czy czują, że mogą zgłosić się do swojego szefa i wprost powiedzieć o staraniach i potrzebie elastycznego grafiku pracy?

Czy będą spokojni o swoje zatrudnienie, kiedy dział kadr dowie się o ich leczeniu i planach na przyszłość?

Czy pracodawca będzie otwarty na pomoc i wsparcie swoich pracowników?

Czy traktuje ich i ich umiejętności jako cenny zasób dla firmy, o który należy dbać i pomagać pracownikom radzić sobie z trudnościami, bo przyniesie to zyski zarówno firmie i ludziom?

Jak zapewnić wsparcie pracownikom zmagającym się z niepłodnością?

Kluczem do skutecznego reagowania na problemy związane z niepłodnością jest elastyczność. Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie im skupienia się na leczeniu i poprawieniu swojego stanu fizycznego i psychicznego.

Dzięki wspieraniu osób niepłodnych firmy mogą lepiej chronić swoich pracowników przed problemami związanymi z niepłodnością. Co więcej, firmy powinny także pozostawać otwarte na dialog dotyczący problemów reprodukcyjnych, aby wspierać swoich pracowników i pomagać im radzić sobie ze stresem.

Co konkretnie może zrobić pracodawca, żeby zadbać o pracowników cierpiących z powodu niepłodności?

Jest kilka opcji. Warto rozważyć, która w Państwa firmie sprawdzi się najlepiej.

Jak zapewnić wsparcie pracownikom zmagającym się z niepłodnością

 1. Wsparcie finansowe dla pracowników
 2. Ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje leczenie niepłodności
 3. Umożliwienie dostępu do badań i opieki medycznej niezbędnej do leczenia problemów związanych z niepłodnością
 4. Usprawnienie procesu wypowiadania umów
 5. Ustalenie polityki elastycznego czasu pracy
 6. Umożliwienie pracownikowi pracy zdalnej w trudnych dla niego chwilach
 7. Promowanie zdrowego stylu życia i odpowiednią dietę
 8. Ustanowienie programów pracowniczych wspierających zdrowie reprodukcyjne
 9. Nauczenie się sposobu komunikacji z osobami niepłodnymi
 10. Zapewnienie że leczenie nie wpłynie na zatrudnienie pracownika
 11. Pracodawca powinien być otwarty na temat niepłodności i oferować swoje wsparcie w tym zakresie
 12. Zapewnienie pracownikowi dostępu do wsparcia psychicznego i emocjonalnego w procesie starań o dziecko
Jak zajść w ciażę

Takim wsparciem emocjonalnym może być sfinansowanie przez pracodawcę dedykowanych osobom niepłodnym udziału w grupach wsparcia, indywidualnych spotkań, kursów online lub zorganizowanie cyklu wykładów – webinarów o radzeniu sobie z emocjami i doświadczeniami niepłodności.

Jestem autorką projektu „Chcę Mieć Dziecko” który aktywnie wspiera niepłodne pary w pokonaniu trudności z emocjami, relacjami, niwelowaniu poziomu stresu, lęku i poczucia bezsilności wynikającej z leczenia niepłodności.

Wiele kobiet, które brały udział w Grupie Wsparcia, webinarach i sesjach mówiło o trudnościach związanych z leczeniem, dodatkowym stresie, który wynikał z konieczności utrzymywania leczenia w tajemnicy.

Mówiły o braku wsparcia i zrozumienia ze strony pracodawcy i trudnościach w relacjach w miejscu pracy.

Wiele par ze względu na koszty diagnoz, badań i procedury in vitro nie decyduje się skorzystać ze wsparcia psychicznego, co negatywnie odbija się na ich życiu, staraniach i pracy zawodowej.

Umiejętność radzenia sobie z emocjami niepłodności zmniejszy stres, poczucie bezsilności. Sprawi, że pracownicy będą spokojniejsi, bardziej skupieni i skoncentrowani na pracy. Otworzą się na relacje społeczne w firmie, będą bardziej doceniać warunki pracy.

Poprawi się jakość ich życia a to przełoży się na wydajność i jakość pracy.

Z jakości pracy będzie zadowolona firma.

Pomoc pracodawcy przy spełnieniu największego marzenia – bezcenna.

Podsumowując, należy pamiętać, że problem niepłodności jest coraz bardziej powszechny i ma poważne konsekwencje dla osób dotkniętych tym stanem oraz ich rodzin. Dlatego ważne jest, aby firmy były bardziej wrażliwe na tak ważny temat oraz oferowały swoim pracownikom wsparcie finansowe, edukacyjne, medyczne i psychiczne potrzebne do leczenia.

Firmy powinny także starać się promować zdrowe styl życia oraz tworzyć programy edukacyjne mające na celu propagowanie tematu i poprawienia świadomości społecznej w tej kwestii.

Dzięki bardziej wrażliwemu i odpowiedzialnemu podejściu do problemu niepłodności swoich pracowników, pracodawca może ich chronić oraz poprawić stan psychofizyczne, który zaowocuje większym zaangażowaniem, produktywności i zadowoleniem z pracy.

Zapraszam do kontaktu celem skorzystania ze wsparcia emocjonalnego dla Państwa pracowników.

Monika Szadkowska

Tel: 664-060-210

Email: monikaszadkowska@chcemiecdziecko.pl